plus C til B stx er udarbejdet til matematik niveau B på stx.

Det får du adgang til

 • CAS-værktøj
 • Graftegner
 • Lommeregner
 • Interaktive værktøjer til variabelsammenhænge og deskriptiv statistik
 • 30 interaktive øvelser
 • 45 interaktiviteter
 • 55 sætninger
 • 330 øvelser
 • 310 opgaver 
 • 490 illustrationer
Du skal logge ind for at skrive en note

Forfattere

 • Peder Dalby
 • Bjarke Møller Madsen
 • Lars Peter Overgaard
 • Jens Studsgaard
Du skal logge ind for at skrive en note

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.

Du skal logge ind for at skrive en note

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-5372-7

© Forfatterne og Systime A/S 

Du skal logge ind for at skrive en note

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761653727. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018