ISBN: 9788761653727. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018