Colourbox.com

Colourbox.com

Du skal logge ind for at skrive en note

Matematik er et logisk og abstrakt menneskeskabt univers, der først og fremmest foregår i vores hoveder. Men samtidig er matematik noget, der kan anvendes mange steder i vores dagligdag, og som hjælper os til at arbejde med logiske sammenhænge.

Som vi så på C-niveauet, kræver det forskellige regneteknikker at arbejde med den abstrakte matematik.

For at få det nødvendige grundlag for matematik på B-niveau, skal vi udbygge en del af den grundlæggende matematik, vi tidligere har arbejdet med.

Du skal logge ind for at skrive en note

Numerisk værdi

Vi skal starte med at se på begrebet numeriske værdi af et tal. Den numeriske værdi af et tal a er lig a, hvis a er 0 eller derover. Hvis a derimod er negativ, betyder den numeriske værdi af a det modsatte tal, dvs. a. Numerisk værdi angives med to lodrette streger | |. Fx gælder der, at den numeriske værdi af −2 er 2, hvilket vi skriver som |-2| = 2. Tilsvarende gælder:

|5| = 5, \quad |-6| = 6, \quad |-12| = 12, \quad |0| = 0

Betydningen af numerisk værdi kan beskrives ved hjælp af en såkaldt gaffelforskrift:

|a| = \begin{cases} a \quad \text{hvis} \; a \geq 0\\ -a \quad \text{hvis} \; a < 0 \end{cases}

Da minus gange minus giver plus, gælder der, at a^2 \geq 0 ligegyldigt hvad a er. Det betyder bl.a. at:

|a|^2 = a^2 \quad \text{og} \quad |a+b|^2 =(a+b)^2

Bemærk også, at de numeriske tegn har samme betydning som parenteser. Således skal udtrykket i det numeriske tegn udregnes først.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761653727. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018