Ideen bag iBogen plus C til B-stx er:

  • At give dig alt det materiale du har brug for, når du skal opgradere matematik fra C til B-niveau på stx.
  • At give dig mulighed for, i selve bogen, at eksperimentere med matematikkens begreber ved hjælp af interaktive grafer, tabeller og illustrationer.
  • At give dig mulighed for at skrive dine egne noter i bogen.
  • At du kan finde en præcis matematisk forklaring i teksten.
Du skal logge ind for at skrive en note

Siderne til elever og studerende er udfærdiget for at give dig indblik i, hvad du kan finde i iBogen plus B hf, og hvordan du kan anvende det.

Du skal logge ind for at skrive en note

Indhold

I iBogen plus C til B-stx kan du finde alt kernestoffet, der hører til opgraderingen fra C til B-niveau på stx.
Eksempler på kernestoffet kan du fx finde i afsnittene

  • Polynomier
  • Differentialregning
  • Integralregning

Bogen indeholder også emner, der kan bruges som supplerende stof. Du kan fx finde et afsnit om matematisk argumentation

Som supplement til dit CAS-værktøj finder du i bogen desuden lommeregner med ligningsløser, en graftegner og værktøjer til regression og statistikberegninger. 

Du skal logge ind for at skrive en note

Anvendelse

Når du skal lære nye matematiske begreber, kan du bruge bogens interaktiviteter med tilhørende øvelser.

I afsnittet om andengradspolynomiet kan du fx finde en interaktivitet, hvor du kan undersøge andengradspolynomiets graf, og når du i differentialregningen skal lære om tangentens hældning, kan du bruge interaktiviteten af samme navn.

Når du skal regne øvelser eller opgaver, kan du finde dem under menupunktet øvelsessamling og menupunktet opgavesamling i hovedmenuen til venstre. Hvis du skal løse opgaver i direkte forbindelse med teksten i bogen, er der links til de enkelte opgaver i bogens tekst.

I opgavesamlingen findes også 160 eksamenslignende opgaver, der dækker både prøven uden hjælpemidler og prøven med hjælpemidler. Halvdelen af disse opgaver er forsynet med facit eller et forslag til besvarelse.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761653727. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018